banner Instytutu Biologii
dr hab. Karol Ciepluch

Program Stypendialny im. Mieczysława Bekkera

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że wniosek dr Karola Cieplucha, PPN/BEK/2020/1/00152, w wyniku oceny merytorycznej został rekomendowany do finansowania w ramach Programu Stypendialnego im. Mieczysława Bekkera.
Celem Programu Stypendialnego im. M. Bekkera jest wsparcie naukowców i nauczycieli akademickich zatrudnionych w polskich uczelniach oraz jednostkach naukowych.
Umożliwienie im odbycia stażu podoktorskiego, prowadzenia badań naukowych lub pozyskiwania materiałów do pracy naukowej w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie.
Panu Doktorowi serdecznie gratulujemy! Dyrekcja Instytutu Biologii

Długość pobytu: 3 miesiące

Tytuł projektu: Analiza mechanizmu permeabilizacji błony bakteryjnej przy udziale dendrymerów antybakteryjnych

Miejsce realizacji: Centre Interdisciplinaire de Nanoscience de Marseille, Aix Marseille University, CNRS UMR 7325 CINaM

Kierownik laboratorium: Prof. Ling Peng

Abstract projektu:
Oporność na bakterie stała się globalnym zagrożeniem i istnieje pilna potrzeba nowych środków przeciwbakteryjnych do leczenia infekcji bakteryjnych i przezwyciężenia lekooporności. Dendrymery, dzięki unikalnej rozgałęzionej i wielowartościowej nanostrukturze, stają się obiecującymi nanomateriałami dzięki ich działaniu przeciwbakteryjnemu i zdolności do dostarczania środków przeciwbakteryjnych. W szczególności kationowe dendrymery wykazują działanie przeciwbakteryjne, które jest ściśle związane z przepuszczalnością lub rozerwaniem błony. W tym projekcie zamierzam zbadać interakcję między kationowymi amfifilowymi dendrymerami i modelem błony bakteryjnej oraz mechanizm permeabilizacji przy użyciu różnych metod fizykochemicznych i biofizycznych. Uzyskane wyniki pozwolą lepiej zrozumieć, w jaki sposób amfifilowe dendrymery oddziałują z błoną bakteryjną i zakłócają jej działanie, co ma kluczowe znaczenie dla opracowania silnych i skutecznych środków przeciwbakteryjnych.

Skip to content