banner Instytutu Biologii
konferencja

Konferencje

XXXVIII Międzynarodowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Fykologicznego „Ewolucja i bioróżnorodność glonów”, 04-07.06.2019 r., Kielce-Sandomierz, strona Konferencji
Organizator Zakład Botaniki IB UJK w Kielcach oraz Polskie Towarzystwo Fykologiczne
dr hab. Joanna Czerwik-Marcinkowska prof. UJK

XXI Krajowa Konferencja Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych, 19-21.09.2017 r., Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego; więcej informacji (pobierz ), załączniki: komunikat (pobierz ) i plakat (pobierz ).
Organizator (ze strony UJK)
dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska

Forum Doktorantów WMP, cykliczne seminarium skierowane do studentów realizujących prace doktorskie w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Spotkanie to jest platformą wymiany myśli, doświadczeń oraz pomysłów w ramach szeroko rozumianej interdyscyplinarności badań naukowych. Ponadto, seminarium to ma charakter sesji sprawozdawczej z postępów w realizacji prac doktorskich w formie prezentacji ustnych lub sesji plakatowych w poszczególnych dyscyplinach naukowych. Strona www seminarium (kliknij)
Organizator
Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów UJK

II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Edukacja-Zdrowie-Środowisko”, Kielce, 1-2 czerwca 2017 – Konferencja poprzez swój interdyscyplinarny charakter poruszać będzie problemy  egzystencji człowieka postrzeganej przez pryzmat triady: Edukacji-Zdrowia-Środowiska. Wymiana myśli, doświadczeń i refleksji poczynionych w czasie obrad plenarnych i planowanych paneli dyskusyjnych sprawi, że wygenerowane zostaną nowe cenne pomysły i rozwiązania godne wykorzystania zarówno w teorii jak i praktyce.
Komunikat I (pobierz )
Organizator
dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska

Noc Biologów 2017, Kielce 13 stycznia 2017 – fotorelacja dostępna jest na stronie Facebook’a Instytutu. Zapraszamy na oficjalną stronę Nocy Biologów 2017, gdzie można zapoznać się z najświeższymi informacjami „z ostatniej chwili” oraz posortować program wg. własnych kryteriów.
Organizator
dr hab. Joanna Czerwik-Marcinkowska, prof. UJK

Weterynaryjne aspekty odpowiedzialnego pszczelarstwa w Polsce, Kielce,
26.03.2015 – program konferencji (pobierz)
Organizatorzy
Bogdan Konopka – Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz
Weterynarii w Kielcach
dr hab. Teodora Król, prof UJK

Świętokrzyskie Seminarium Dydaktyczne, Kielce 14 listopada 2014 – Celem
seminarium dydaktycznego jest ukazanie rozwoju w ujęciu interdyscyplinarnym ze szczególnym uwzględnieniem edukacji
globalnej, ekologicznej i dla zrównoważonego rozwoju. Wśród zaproszonych gości seminarium będą reprezentanci
różnorodnych dyscyplin i specjalności w zakresie biologii (w tym botaniki, ekologii, fizjologii organizmów, zoologii, dydaktyki szczegółowej), geografii, ochrony środowiska, fizyki oraz
pedagogiki. Szczegółowy program seminarium (pobierz ).
Organizatorzy
dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska
dr Elżbieta Buchcic

XVII Konferencja Naukowa Dydaktyków Szkół
Wyższych i Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych
, Kielce, 26-27.09.2011 – temat przewodni konferencji:
Współczesne kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. Problematyka konferencji będzie koncentrowała się wokół następujących zagadnień: Edukacja w zakresie przedmiotów przyrodniczych; Dydaktyka jako szerokie spektrum dla edukacji środowiskowej, społecznej, filozoficznej i ekonomicznej; Przygotowanie nauczycieli do nauczania ochrony przyrody, turystyki, edukacji regionalnej, ekologicznej i prozdrowotnej; Interdyscyplinarność wiedzy
przedmiotowej, pedagogicznej i informatycznej na różnych etapach edukacyjnych
Organizatorzy
dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska
dr Elżbieta Buchcic