banner Instytutu Biologii
logo NCBR

Nabór wniosków z Funduszy Szwajcarskich na prowadzenie badań stosowanych.

Szanowni Państwo

NCBR ogłosiło nabór wniosków na wspólne projekty naukowców i przedsiębiorców, którzy chcą otrzymać dofinansowanie z Funduszy Szwajcarskich na prowadzenie badań stosowanych.

Nabór wniosków jest otwarty dla wszystkich obszarów badawczych.
Finansowane mogą być badania przemysłowe oraz eksperymentalne prace rozwojowe.
Beneficjentem konkursu muszą być konsorcja składające się z co najmniej jednego podmiotu polskiego i jednego podmiotu szwajcarskiego. W skład konsorcjum muszą także wchodzić co najmniej jedno przedsiębiorstwo z siedzibą w Polsce lub Szwajcarii.
Poniżej przesyłam link do konkursu:
https://www.gov.pl/web/ncbr/call-2024

Wszystkie osoby zainteresowane aplikowaniem w przedmiotowym konkursie proszę o kontakt z Centrum Zarządzania Projektami do 13 maja 2024 r.:
Monika Mazurkiewicz 41 349 7283; monika.mazurkiewicz@ujk.edu.pl ;
Izabela Zielińska 41 349 7081; izabela.zielinska@ujk.edu.pl;
Beata Spudy 41 349 7881; beata.spudy@ujk.edu.pl)

Jednocześnie informuję, że jest możliwość nawiązania współpracy z parterem szwajcarskim przez platformy matchmakingową: https://swiss-polish-call.b2match.io/page-681; Innosuisse: https://www.innosuisse.ch/inno/en/home.html.