banner Instytutu Biologii
olimpiada biologiczna

Olimpiada biologiczna

53 OLIMPIADA BIOLOGICZNA

olimpiada biologiczna - poster

logo WFOSiGWlogo MKIS

„Eliminacje Okręgowe 53 Olimpiady Biologicznej uczniów uczniów szkół licealnych z okręgu Kielce” zostały dofinansowane ze środków Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie dotacji w kwocie 7 000 zł.

HARMONOGRAM ZAWODÓW II STOPNIA 53 OLIMPIADY BIOLOGICZNEJ
w roku szkolnym 2023/2024 okręg KIELCE

Sobota 20 stycznia 2024 rok

godz. 12:15 – zbiórka uczestników 53 Olimpiady Biologicznej wraz z opiekunami w gmachu budynku Instytutu Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce)

godz. 12:30 – rejestracja uczestników 53 Olimpiady Biologicznej w sali nr 26 i 118 (prosimy o zabranie ze sobą dokumentów tożsamości – dowód osobisty lub legitymacja szkolna)

godz. 13:00–16:00 – rozwiązywanie testu pisemnego

W czasie pisania testu zapraszamy nauczycieli do konsultowania wszelkich spraw związanych z olimpiadą i wysłuchania wykładów.

godz. 13:00–14:30 – wykład dla nauczycieli (sala nr 218, II piętro IB UJK)
dr Grzegorz Czerwonka – „Mikrobiologia w pigułce – od mikroskopu do edycji genomu”

Ewentualne uwagi do pytań testowych tj. odwołania merytoryczne Uczestnik może zgłosić wyłącznie drogą elektroniczną do KGOB (pięć dni roboczych od opublikowania treści zadań oraz zasad oceniania rozwiązań na stronie internetowej) do dnia 9 lutego (piątek) 2024 roku.


52 OLIMPIADA BIOLOGICZNA

olimpiada biologiczna - poster

logo WFOSiGWlogo MKIS

„Eliminacje Okręgowe 52 Olimpiady Biologicznej uczniów uczniów szkół licealnych z okręgu Kielce” zostały dofinansowane ze środków Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie dotacji w kwocie 7 000 zł.

HARMONOGRAM ZAWODÓW II STOPNIA 52 OLIMPIADY BIOLOGICZNEJ
w roku szkolnym 2022/2023 okręg KIELCE

Sobota 28 stycznia 2023 rok

godz. 12:15 – zbiórka uczestników 52 Olimpiady Biologicznej wraz z opiekunami w gmachu budynku Instytutu Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce)

godz. 12:30 – rejestracja uczestników 52 Olimpiady Biologicznej w sali nr 26 i 118 (prosimy o zabranie ze sobą dokumentów tożsamości – dowód osobisty lub legitymacja szkolna)

godz. 13:00–16:00 – rozwiązywanie testu pisemnego

W czasie pisania testu zapraszamy nauczycieli do konsultowania wszelkich spraw związanych z olimpiadą i wysłuchania wykładów.

godz. 13:00–14:30 – wykłady dla nauczycieli (sala nr 218, II piętro IB UJK)

godz. 13:00–14:00 – dr hab. Grażyna Świderska-Kołacz, prof. UJK – „Przemiany glutationu w organach myszy modulowane stresem metabolicznym i poziomem białka w diecie”

Ewentualne uwagi do pytań testowych tj. odwołania merytoryczne Uczestnik może zgłosić wyłącznie drogą elektroniczną do Komisji Egzaminacyjnej KOOB do dnia 17 lutego (piątek) 2023 roku.


51 OLIMPIADA BIOLOGICZNA

olimpiada biologiczna - posterHARMONOGRAM ZAWODÓW II STOPNIA XLIX OLIMPIADY BIOLOGICZNEJ
w roku szkolnym 2021/2022 okręg KIELCE

Sobota 22 stycznia 2022 rok

godz. 12:15 – zbiórka uczestników 51 Olimpiady Biologicznej wraz z opiekunami w gmachu budynku Instytutu Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce)

godz. 12:30 – rejestracja uczestników 51 Olimpiady Biologicznej w sali nr 26 i 118 (prosimy o zabranie ze sobą dokumentów tożsamości – dowód osobisty lub legitymacja szkolna)

godz. 13:00–16:00 – rozwiązywanie testu pisemnego

W czasie pisania testu zapraszamy nauczycieli do konsultowania wszelkich spraw związanych z olimpiadą i wysłuchania wykładów.

godz. 13:00–14:30 – wykłady dla nauczycieli (sala nr 218, II piętro IB UJK)

godz. 13:00–13:45 – dr Karolina Ruraż – „Rola Centrum Badań i Ochrony Różnorodności Biologicznej UJK i Ogrody Botanicznego w Kielcach w ochronie i zachowaniu różnorodności biologicznej”

godz. 13:45–14:30 – mgr Joanna Posłowska i mgr Karol Zubek – „Pszczoły w środowisku człowieka i ich rola w gospodarce”.

Ewentualne uwagi do pytań testowych tj. odwołania merytoryczne Uczestnik może zgłosić wyłącznie drogą elektroniczną do Komisji Egzaminacyjnej KOOB do dnia 11 lutego (piątek) 2022 roku.

Zawody okręgowe 51 Olimpiady Biologicznej zostaną przeprowadzone przy zachowaniu obowiązującego reżimu sanitarnego, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, zarządzeń Dziekana Wydziału NŚiP, a także decyzji, zaleceń i wytycznych właściwych organów sanitarnych.


50 OLIMPIADA BIOLOGICZNA

logo WFOSiGWKomitet Okręgowy Olimpiady Biologicznej w Kielcach uprzejmie informuje, że zadanie: „Eliminacje Okręgowe 50-tej Jubileuszowej Olimpiady Biologicznej uczniów uczniów szkół licealnych z okręgu Kielce” zostało dofinansowane (umowa dotacji nr 3377/20 z dnia 13.07.2020 r.) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (dotacja w kwocie 5.000,00 zł, całkowity koszt zadania 7.500,00 zł).

olimpiada biologiczna - poster

W związku ze zmianą kalendarza roku szkolnego został zmieniony Harmonogram Olimpiady Biologicznej w roku szkolnym 2020/2021 – pobierz .

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w porozumieniu z MEN został zmieniony regulamin Olimpiady Biologicznej, wprowadzając możliwość organizacji zawodów w trybie zdalnym.
– regulamin Olimpiady Biologicznej 2019-2022 – pobierz .

O terminie Uroczystego zakończenia Eliminacji Okręgowych 50-tej OB zostaną Państwo powiadomieni oddzielnym komunikatem.


XLIX OLIMPIADA BIOLOGICZNA

logo WFOSiGW

Komitet Okręgowy Olimpiady Biologicznej w Kielcach uprzejmie informuje, że zadanie: „Eliminacje Okręgowe XLIX Olimpiady Biologicznej uczniów uczniów szkół licealnych z okręgu Kielce” zostało dofinansowane (umowa dotacji nr 2125/19 z dnia 23.08.2019 roku) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (dotacja w kwocie 8.000,00 zł, całkowity koszt zadania 10.500,00 zł).

olimpiada biologiczna - posterHARMONOGRAM ZAWODÓW II STOPNIA XLIX OLIMPIADY BIOLOGICZNEJ
w roku szkolnym 2019/2020 okręg KIELCE

Sobota 25 stycznia 2020 rok

godz. 10:15 – zbiórka uczestników XLIX OB wraz z opiekunami w gmachu budynku Instytutu Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce)

godz. 10:30 – rejestracja uczestników 49 Olimpiady w sali nr 26 i 118 (prosimy o zabranie ze sobą dokumentów tożsamości – dowód osobisty lub legitymacja szkolna)

godz. 11:00–14:00 – rozwiązywanie testu pisemnego

W czasie pisania testu zapraszamy nauczycieli do konsultowania wszelkich spraw związanych z olimpiadą i wysłuchania wykładów.

godz. 11:00–14:00 – wykłady dla nauczycieli (sala nr 218, II piętro IB UJK)

godz. 11:00–11:45 – Damian Czajka: „Czajka w krainie pingwinów”

Ewentualne uwagi do pytań testowych tj. odwołania merytoryczne Uczestnik może zgłosić w formie pisemnej do Komisji Egzaminacyjnej KOOB do dnia 14 lutego 2020 roku (piątek).O terminie Uroczystego zakończenia Eliminacji Okręgowych XLIX OB zostaną Państwo powiadomieni oddzielnym komunikatem.

Fotorelacja z wydarzenia w galerii Instytutu i na stronie wydarzenia na FB (kliknij )


XLVIII OLIMPIADA BIOLOGICZNA

logo WFOSiGW

Komitet Okręgowy Olimpiady Biologicznej w Kielcach uprzejmie informuje, że zadanie: „Eliminacje Okręgowe XLVIII Olimpiady Biologicznej uczniów szkół ponadgimnazjalnych z okręgu Kielce” zostało dofinansowane (umowa dotacji nr 1106/18 z dnia 08.11.2018 roku) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (dotacja w kwocie 10.000,00 zł, całkowity koszt zadania 12.500,00 zł).

olimpiada biologiczna - posterHARMONOGRAM ZAWODÓW II STOPNIA XLVIII OLIMPIADY BIOLOGICZNEJ
w roku szkolnym 2018/2019 okręg KIELCE

Sobota 19 stycznia 2019 rok

godz. 10:15 – zbiórka uczestników XLVIII OB wraz z opiekunami w gmachu budynku Instytutu Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (ul. Świętokrzyska 15A, 25-406 Kielce)

godz. 10:30 – rejestracja uczestników Olimpiady w sali nr 26 (prosimy o zabranie ze sobą dokumentów tożsamości – dowód osobisty lub legitymacja szkolna)

godz. 11:00–14:00 – rozwiązywanie testu pisemnego

W czasie pisania testu zapraszamy nauczycieli do konsultowania wszelkich spraw związanych z olimpiadą i wysłuchania wykładów.

godz. 11:00–14:00 – wykłady dla nauczycieli (sala nr 218, II piętro IB UJK)

godz. 11:00–11:45 – dr Monika Podgórska: „Łąki trzęślicowe – piękno zależne od człowieka”, czyli jak rozpoznać, badać i utrzymać zmiennowilgotną łąkę trzęślicową?

Ewentualne uwagi do pytań testowych tj. odwołania merytoryczne Uczestnik może zgłosić w formie pisemnej do Komisji Egzaminacyjnej KOOB do dnia 24 stycznia 2019 roku. O terminie Uroczystego zakończenia Eliminacji Okręgowych XLVII OB zostaną Państwo powiadomieni oddzielnym komunikatem.


XLVII OLIMPIADA BIOLOGICZNA

logo WFOSiGW

Komitet Okręgowy Olimpiady Biologicznej w Kielcach uprzejmie informuje, że zadanie: „Eliminacje Okręgowe XLVII Olimpiady Biologicznej uczniów szkół ponadgimnazjalnych z okręgu Kielce” zostało dofinansowane (umowa dotacji nr 359/17 z dnia 23 sierpnia 2017 roku) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (dotacja w kwocie 13.440,00 zł, całkowity koszt zadania 16.800,00 zł).

HARMONOGRAM ZAWODÓW II STOPNIA XLVII OLIMPIADY BIOLOGICZNEJ
w roku szkolnym 2017/2018 okręg KIELCE

Sobota 20 stycznia 2018 rok

godz. 10:15 – zbiórka uczestników XLVII OB wraz z opiekunami w gmachu budynku Instytutu Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (ul. Świętokrzyska 15A, 25-406 Kielce)

godz. 10:30 – rejestracja uczestników Olimpiady w sali nr 26 i nr 118 (prosimy o zabranie ze sobą dokumentów tożsamości – dowód osobisty lub legitymacja szkolna)

godz. 11:00–14:00 – rozwiązywanie testu pisemnego

W czasie pisania testu zapraszamy nauczycieli do konsultowania wszelkich spraw związanych z olimpiadą i wysłuchania wykładów.

godz. 11:00–14:00 – wykłady dla nauczycieli (sala nr 218, II piętro IB UJK)

Ewentualne uwagi do pytań testowych tj. odwołania merytoryczne Uczestnik może zgłosić w formie pisemnej do Komisji Egzaminacyjnej KOOB do dnia 25 stycznia 2018 roku.O terminie Uroczystego zakończenia Eliminacji Okręgowych XLVII OB zostaną Państwo powiadomieni oddzielnym komunikatem.

Fotorelacja z olimpiady (kliknij ).


XLVI OLIMPIADA BIOLOGICZNA

21 stycznia 2017 r. w Instytucie Biologii UJK odbyły się zawody okręgowe (II) stopnia; szczegóły na stronie (kliknij ).

Skip to content