banner Instytutu Biologii

Projekty

Granty badawcze (zagraniczne) realizowane w IB (od 2013 roku)

NCBiR Pol-Nor/201040/72/2013 Polsko-Norweska Współpraca Badawcza „Green fuels and human
health – toxicity of engine emissions from 1st and 2nd generation biodiesel fuels” kierownik-LIDER – prof. dr hab. Anna Lankoff; strona www projektu (kliknij )

NCBiR DZP/POL-NOR/1892/2013 Polsko-Norweska Współpraca Badawcza „The impact of climate change on species ranges and composition of plant communities in temperate, boreal and alpine regions (KlimaVeg)” kierownik merytoryczny zadania z ramienia UJK – dr Anna Łubek; strona www projektu (kliknij )

Grant National Geographic nr. GEFNE192-16 „Fascinating parasitic plants – Orobanchaceae in the Caucasus (Western Asia)-phytogeography, taxonomy, host range, and evolution” kierownik –  dr hab. Renata Piwowarczyk, prof. UJK

inne

COST BM1003 „Microbial cell surface determinants of virulence as targets for new therapeutics in Cystic Fibrosis” członek zarządu
sterującego ze strony polskiej – prof. dr hab. Wiesław Kaca; zastępca – dr hab. Michał Arabski, prof. UJK; strona www (kliknij )

COST CA18113 „Understanding and exploiting the impacts of low pH on micro-organisms” – zastępca członka komitetu sterującego ze strony polskiej – dr hab. Michał Arabski, prof. UJK; strona www (kliknij )

COST CA18103 „Innovation with Glycans: new frontiers from synthesis to new biological targets” – zastępca członka komitetu sterującego ze strony polskiej – prof. dr hab. Wiesław Kaca; strona www (kliknij )

Granty badawcze (krajowe) realizowane w IB (od 2013 roku)

Operacja DDD.6509.00044.2022.13 pt.: Innowacyjna, proekologiczna konstrukcja silosów zbożowych niwelujących starty ziarna związane z rozwojem mikroorganizmów, zwłaszcza grzybów pleśniowych (w ramach działania M16 Współpraca w przedmiocie opracowania innowacji objętego PROW 2014-2020, finansowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) ma charakter badawczo-rozwojowy i jest realizowana przy zaangażowaniu jednostki naukowej Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (WNŚiP UJK), co pozwala na testowanie rozwiązań i potwierdzenie wiarygodności uzyskanych rezultatów operacji, kierownik – dr hab. Joanna Czerwik-Marcinkowska, prof. UJK; strona www (kliknij )

NCN Opus 2017/27/B/NZ6/00199 „Gasdermina jako potencjalny czynnik permeabilizujący zewnętrzną błonę komórkową Pseudomonas aeruginosa i wspomagający aktywność bakterjobójczą rekombinowanych endolizyn fagowych”, kierownik – dr hab. Michał Arabski, prof. UJK

NCN MINIATURA 2017 “Znaczenie zróżnicowania genetycznego klastrów genów ids i idr w terytorializmie i zdolności do konkurencji wewnątrzgatunkowej Proteus mirabilis”. Kierownik – dr Grzegorz Czerwonka

NCN Opus 2016/21/B/NZ9/02749 „Analiza ilościowa dynamiki lasu: symulacje rozkładów grubości drzew w wybranych środkowoeuropejskich i północnoamerykańskich lasach mieszanych” kierownik – dr hab. Rafał Podlaski, prof. UJK

NCN Opus 2016/21/B/NZ6/01157 „Opracowanie i charakterystyka biokompozytów o właściwościach anty-wirulentnych i anty-bakteryjnych wobec biofilmu Pseudomonas aeruginosa” – kierownik merytoryczny zadania z ramienia UJK – dr hab. Michał Arabski, prof. UJK

NCN Harmonia UMO-2015/18/M/NZ6/00413 „Fagi rozpoznające powierzchniowe wielocukry bakteryjne jako swoje receptory selekcjonują populację bakterii oporną na fagi…” wykonawca – dr hab. Michał Arabski, prof. UJK.

NCN Preludium 2014/15/N/NZ9/01378 „Ochronny wpływ cytokinin na fotosyntetyczny transport elektronów” kierownik – mgr Ernest Skowron

NCN Preludium 2014/15/N/NZ6/02505 „Właściwości fizyczne kompleksów przeciwciał z lipopolisacharydami form S i R szczepów Proteus mirabilis” kierownik – mgr Joanna Glenska-Olender

NCN Opus 2012/04/M/NZ6/00335 „Otrzymanie rekombinowanej depolimerazy egzopolisacharydu (EPS) kodowanej przez fagi Pseudomonas aeruginosa i określenie jej aktywności w degradacji biofilmu”, wykonawca – dr hab. Michał Arabski, prof. UJK

NCN Preludium 2012/07/N/NZ7/01187 „Zastosowanie ATR/FT-IR oraz sztucznych sieci neuronowych do wykrywania właściwości biochemicznych uropatogennych szczepów Escherichia coli” kierownik – mgr Paulina Żarnowiec

NCN Preludium 2012/07/N/NZ6/04118 „Spektroskopia w podczerwieni jako metoda referencyjna do identyfikacji struktur powierzchniowych i różnicowania klonalnego szczepów Proteus sp.” kierownik – mgr Łukasz Lechowicz

NCN Sonata 2011/03/D/NZ6/03316 „Wykorzystanie syntetycznych mimetyków rejonu ruchomego ureaz bakteryjnych do oceny zróżnicowania przeciwciał anty-ureazowych u osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów” kierownik – dr Iwona Konieczna

NCN NN304 275640 „Ochrona różnorodności biologicznej ekstremalnych siedlisk jaskiniowych Ojcowskiego Parku Narodowego” kierownik – dr hab. Joanna Czerwik-Marcinkowska, prof. UJK

Skip to content