banner Instytutu Biologii
formularz

Formularze

  • karta obiegowa – pobierz  (pdf)
  • wzory opisów faktur – kliknij
  • deklaracja dla celów ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów z tytułu wykonywania prac będących przedmiotem praw autorskich i pokrewnych – pobierz  (doc)
  • karta indywidualnych obciążeń – pobierz  (doc)
  • księga procedur (recenzja pracy, zmiana promotora, zmiana tematu, itp.) – kliknij
  • przygotowanie i realizacja kart obciążeń – pobierz  (doc)
  • zarządzenie Nr 23/2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie prowadzenia rejestracji oprogramowania i sprzętu komputerowego – pobierz  (pdf), załącznik do zarządzenia – pobierz  (doc)