banner Instytutu Biologii
dla studentów

Dla studentów


grafika z organizacją roku akademickiego

Plany studiów

Informacje związane z planami studiów i ich umieszczaniem w Wirtualnej Uczelni udziela Pani Renata Rogalska (tel. 041 349 6291, pokój 33, budynek A)

Rozkłady zajęć są dostępne w Wirtualnej Uczelni ze względu na możliwe zmiany sugeruje się sprawdzać je codziennie.

Studenckie praktyki zawodowe

 • informacje dotyczące studenckich praktyk zawodowych – (kliknij )
 • ramowy program praktyk zawodowych dla kierunku biologia – (pobierz )
 • dziennik praktyk zawodowych – (pobierz )
 • skierowanie na praktyki zawodowe – studia I stopnia II rok (pobierz )
 • skierowanie na praktyki zawodowe – studia II stopnia I rok (pobierz )

Studenckie praktyki nauczycielskie

 • ankieta oceniająca dla nauczyciela – (pobierz )
 • ankieta oceniająca dla studenta – (pobierz )
 • dziennik praktyk – (pobierz )
 • karta informacyjna dla nauczyciela – (pobierz )
 • porozumienie ze szkołą – (pobierz )
 • potwierdzenie przyjęcia na praktykę – (pobierz )
 • program i instrukcja praktyk dydaktycznych – (pobierz )
 • rachunek do umowy – (pobierz )
 • recenzja z praktyki dla nauczyciela – (pobierz )
 • sprawozdanie studenta – (pobierz )
 • umowa o dzieło dla nauczyciela – (pobierz )
 • wniosek o przyjęcie na praktykę – (pobierz )
 • karta osiągnięć efektów uczenia się studenta zdobytych podczas praktyki zawodowej – (pobierz )

Procedura hospitacji praktyk zawodowych – (pobierz )


akademickie biuro karier – (kliknij )


Skip to content