banner Instytutu Biologii
logo MNiSW

Składanie wniosków o przyznanie dotacji na inwestycje związane z działalnością naukową na 2025 r.

Szanowni Państwo

Informujemy, że od 29 kwietnia 2024 r. od godz. 8:00 został uruchomiony nabór wniosków w ramach konkursu nr 6 na inwestycje związane z działalnością naukową na rok 2025. Począwszy od tego dnia możliwe jest składanie wniosków o przyznanie dotacji w systemie OSF.

Link do komunikatu MEiN: Składanie wniosków o przyznanie dotacji na inwestycje związane z działalnością naukową na 2025 r.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie przyznawania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową (Dz. U. z 2020 r. poz. 1956), wnioski o finansowanie inwestycji związanych z działalnością naukową na rok 2025 należy składać do 31 lipca 2024 r.

Dodatkowe informacje:

  • Wnioskodawcy mogą składać dowolną liczbę wniosków.
  • Instrukcja wypełniania wniosku inwestycyjnego znajduje się w systemie OSF w „Bazie wiedzy”.
  • Wnioski składane w trybie losowo/szczególnym mogą być nadal generowane w OSF, ale znajdują się w osobnym linku w OSF.
  • Aktualizacja danych w systemie POL-on jest obowiązkowa. Jeżeli Wnioskodawca posiada nr KRS, a nie jest on wpisany do bazy POL-on, prosimy o jego uzupełnienie. W celu aktualizacji danych dotyczących NIP/REGON/KRS w POL-onie (lub innych danych, do których edycji podmioty nie mają dostępu), podmioty powinny przesłać zgłoszenie merytoryczne poprzez helpdesk POL-on w obszarze „Administracja” i dołączyć dokument potwierdzający konieczność aktualizacji (wydruk z KRS lub inny).