banner Instytutu Biologii
rolnictwo - rekrutacja

Rolnictwo – nowy kierunek od października 2024 r.

Nowy Kierunek Rolnictwo w Instytucie Biologii na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

Z radością ogłaszamy otwarcie nowego kierunku studiów – Rolnictwo na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Kierunek uzyskał dofinansowanie w ramach projektu „Branżowo-Przyszłościowo!” i jest realizowany dzięki wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze środków Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS).

Celem jest rozwój kierunków studiów Rolnictwo, który ma kształcić przyszłe kadry dla kluczowych branż gospodarki, takich jak rolnictwo i przemysł spożywczy.

Kierunek objęty wsparciem wpisuje się w obszary Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji województwa świętokrzyskiego, co zostało potwierdzone w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. Rozwój kierunku wspiera potencjał regionu, w tym biogospodarkę, rolnictwo, przemysł spożywczy oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Krótkie Podsumowanie Kierunku Rolnictwo:

 • Współfinansowanie: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
 • Infrastruktura: Nowoczesne, dobrze wyposażone sale dydaktyczne i pracownie.
 • Stypendia: Program stypendialny dla studentów pierwszego roku wynosi 2 150 zł na miesiąc (od października do czerwca).
 • Staże: Płatne, 2-miesięczne staże po drugim roku studiów (6 744 zł za 2 miesiące).
 • Zajęcia wyrównujące: Wsparcie w zakresie językowym (branżowy angielski) i informatycznym. Dodatkowe zajęcia z chemii i biologii.
 • Wizyty studyjne: Krajowe i zagraniczne wizyty studyjne.
 • Zajęcia z praktykami: Dodatkowe zajęcia prowadzone przez praktyków z branży.
 • Szkolenia certyfikujące: Kursy takie jak Technik Rolnik, Kurs Towaroznawstwa Zielarskiego, Kurs Zielarz-Fitoterapeuta i inne.
 • Finansowanie: Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 16 149 913,69 zł, z czego dofinansowanie ze środków europejskich to 13 326 908,78 zł.
 • Limit przyjęć: Na każdym roku przyjmowanych będzie 20 osób.
 • Edycje: Finansowanie obejmuje 2 edycje.
 • Czas studiowania: Studia inżynierskie trwają 7 semestrów.

Kompetencje Absolwenta Kierunku Rolnictwo:

Absolwent kierunku Rolnictwo będzie posiadał:

 • Podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki i fizyki, niezbędną do rozumienia zjawisk i procesów zachodzących w rolniczej przestrzeni produkcyjnej i środowisku.
 • Specjalistyczną wiedzę rolniczą i ekologiczną.
 • Znajomość zagadnień prawnych i dotyczących zasad prowadzenia gospodarstwa rolnego.
 • Podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną niezbędną do organizowania produkcji rolniczej i funkcjonowania społeczności obszarów wiejskich.
 • Umiejętności planowania produkcji w gospodarstwie oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji.
 • Wiedzę z zakresu nowoczesnych technik i rozwiązań agrotechnicznych używanych w produkcji rolniczej.
 • Umiejętność zastosowania w praktyce zasad odtwarzania i odpowiedniego kształtowania ekosystemów w ochronie środowiska.
 • Wiedzę w zakresie prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego.
 • Wiedzę w zakresie marketingu i sprzedaży produktów żywnościowych.
 • Wiedzę w zakresie uprawy ziół.
 • Wiedzę w zakresie zastosowania produktów zielarskich.
 • Wiedzę dotyczącą zagadnień związanych z przechowalnictwem ziół.

Perspektywy Zawodowe dla Absolwenta Kierunku Rolnictwo:

Podstawowym miejscem pracy absolwenta studiów rolniczych są:

 • Gospodarstwa rolne – agrobiznes.
 • Laboratoria badające jakość upraw.
 • Laboratoria Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
 • Przedsiębiorstwa produkujące nawozy i inne substancje chemiczne – środki ochrony roślin wykorzystywane w rolnictwie.
 • Inspektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 • Placówki naukowo-badawcze i szkolnictwo.
 • Administracja rządowa i samorządowa.
 • Doradztwo rolnicze, firmy handlowo-usługowe zajmujące się sprzedażą nasion, nawozów i środków ochrony roślin.
 • Firmy zajmujące się ochroną i rekultywacją środowiska.
 • Inspekcje ochrony środowiska.
 • Jednostki certyfikujące gospodarstwa ekologiczne.
 • Redakcje czasopism rolniczych, redakcje radiowe i telewizyjne.

Nowy kierunek Rolnictwo to nie tylko szansa na zdobycie nowoczesnej wiedzy i praktycznych umiejętności, ale również możliwość uczestniczenia w dynamicznie rozwijających się sektorach gospodarki. Serdecznie zapraszamy do rekrutacji na Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach!