banner Instytutu Biologii
spotkania z biologią

Spotkania z biologią

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy szkół oraz Nauczyciele biologii,

Instytut Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza na „Spotkania z biologią. Wykłady i warsztaty” uniwersyteckie zajęcia dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Tematyka wykładów i warsztatów nawiązuje do podstawy programowej przedmiotu biologia (IV etap edukacyjny – zakres rozszerzony). Celem projektu jest pogłębienie wiedzy biologicznej, rozwijanie zainteresowań biologią, popularyzacja wiedzy o różnorodności biologicznej, a także zapoznanie ucznia
z praktycznymi zastosowaniami nauk biologicznych. Ponadto promowanie kierunku biologia wśród uczniów III klas liceum ogólnokształcącego oraz 5-letniego technikum w województwie świętokrzyskim.

Proponujemy dwa bloki tematyczne: „Botanika i zoologia” oraz „Biologia molekularna”. Każdy blok obejmuje wykład (godz. 9.00-9.45) i cztery różnorodne zajęcia laboratoryjne (godz. 10.00-10.45, 11.00-11.45, 12.00-12.45, 13.00-13.45). Jeden blok tematyczny może pomieścić 2 klasy szkolne (52-56 uczniów), które wspólnie wysłuchają wykładu, a następnie podzielą się na 4 grupy (13-14 osobowe) i wymiennie będą uczestniczyły w zajęciach laboratoryjnych.

Oba bloki tematyczne będą prowadzone równocześnie. Te same bloki tematyczne będą realizowane przez kolejne cztery piątki, w marcu i w kwietniu 2022 roku tj. 18.03.2022, 25.03.2022, 01.04.2022, 08.04.2022 r.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowym programem (pdf) .

Zapraszamy Państwa do zgłaszania uczestnictwa w zajęciach uniwersyteckich w wybranym bloku tematycznym i w preferowanym terminie. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 4 marca 2022 roku (obowiązuje kolejność zgłoszeń). Prosimy o przesyłanie deklaracji uczestnictwa na adres anna.lubek@ujk.edu.pl lub grzegorz.czerwonka@ujk.edu.pl.

Z wyrazami szacunku,

Dyrekcja Instytutu Biologii,
dr hab. Anna Łubek prof. UJK
dr Grzegorz Czerwonka

 

Podziękowania od uczestników warsztatów:

podziękowania

Podziękowania dla Gospodarstwa Rybackiego Rytwiany:

podziękowania