banner Instytutu Biologii
olimpiada biologiczna

52 olimpiada biologiczna

52 OLIMPIADA BIOLOGICZNA


olimpiada biologiczna - poster

HARMONOGRAM ZAWODÓW II STOPNIA 52 OLIMPIADY BIOLOGICZNEJ w roku szkolnym 2022/2023 okręg KIELCE

Sobota 28 stycznia 2023 rok

godz. 12:15 – zbiórka uczestników 52 Olimpiady Biologicznej wraz z opiekunami w gmachu budynku Instytutu Biologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce)

godz. 12:30 – rejestracja uczestników 52 Olimpiady Biologicznej w sali nr 26 i 118 (prosimy o zabranie ze sobą dokumentów tożsamości – dowód osobisty lub legitymacja szkolna)

godz. 13:00–16:00 – rozwiązywanie testu pisemnego

W czasie pisania testu zapraszamy nauczycieli do konsultowania wszelkich spraw związanych z olimpiadą i wysłuchania wykładów.

godz. 13:00–14:30 – wykłady dla nauczycieli (sala nr 218, II piętro IB UJK)

godz. 13:00–14:00 – dr hab. Grażyna Świderska-Kołacz, prof. UJK – „Przemiany glutationu w organach myszy modulowane stresem metabolicznym i poziomem białka w diecie”

Ewentualne uwagi do pytań testowych tj. odwołania merytoryczne Uczestnik może zgłosić wyłącznie drogą elektroniczną do Komisji Egzaminacyjnej KOOB do dnia 17 lutego (piątek) 2023 roku.

Skip to content