banner Instytutu Biologii

Ocena programowa kierunku biologia

Szanowni Państwo,
miło mi poinformować, że 6 marca 2023 r., otrzymaliśmy z Polskiej Komisji Akredytacyjnej pisemną decyzję w sprawie oceny programowej kierunku biologia.
Prezydium PKA, po zapoznaniu się z opinią zespołu nauk ścisłych i przyrodniczych, raportem zespołu oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni w sprawie oceny programowej kierunku biologia prowadzonego na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim wydaje ocenę:
POZYTYWNĄ
Gratuluję wszystkim Pracownikom Instytutu Biologii!
Dziękuję bardzo za współpracę, pomoc i zaangażowanie w proces kształcenia.
Z serdecznymi pozdrowieniami,
Joanna Czerwik-Marcinkowska


PKA

Skip to content