banner Instytutu Biologii
projekt zdrowe ziarna

Projekt Zdrowe Ziarna

Rolnictwo to dział gospodarki, którego zadaniem jest dostarczanie żywności, pasz oraz surowców spełniających rygorystyczne normy. Jednocześnie surowce pochodzenia roślinnego charakteryzuje wysoka heterogenność składu, właściwości fizycznych, biochemicznych oraz mikrobiologicznych, ograniczających czas ich bezpiecznego magazynowania. Wydłużenie przydatności spożywczej, paszowej i przetwórczej nasion możliwe jest poprzez dostosowanie warunków zbiorów oraz późniejszego przechowywania nasion.

W ramach operacji „Zdrowe ziarna” planowane jest opracowanie systemowego sposobu zbierania ziarna (cel szczegółowy pierwszy) oraz jego późniejszego magazynowania (cel szczegółowy drugi). W ramach realizacji pierwszego celu wdrożony zostanie zbiór ziarna w ściśle zdefiniowanym zakresie wilgotności, przy wykorzystaniu odpowiednio skalibrowanego parku maszynowego, warunkującego redukcję uszkodzeń mechanicznych materiału nasiennego. Do realizacji drugiego celu przewidziano budowę innowacyjnego systemu magazynowania ziarna w formie silosu półkowego wyposażonego w system wentylacji i utrzymania atmosfery redukującej. Celem Operacji jest poprawa zdrowotności i jakości przechowywanego materiału nasiennego, redukcja rozwoju grzybów pleśniowych odpowiedzialnych za syntezę szkodliwych dla zdrowia mykotoksyn w paszach i żywności oraz zmniejszenie strat biologicznie aktywnych antyoksydantów i witamin naturalnie występujących w ziarnach.

Rezultaty planowanej operacji przyczynią się także do ochrony środowiska naturalnego poprzez wsparcie sektora rolniczego, produkcję wysokiej jakości ziarna pozbawionego szkodliwych dla zdrowia patogenów oraz eliminację stosowania ochronnych środków chemicznych. Dodatkowo planowana operacja jako niskoemisyjna pod kątem gazów cieplarnianych (do zasilania silosów będzie wykorzystywana energia pochodząca ze źródeł odnawialnych), jest zgodna z koncepcją zrównoważonego rozwoju.

Operacja DDD.6509.00044.2022.13 pt.: Innowacyjna, proekologiczna konstrukcja silosów zbożowych niwelujących starty ziarna związane z rozwojem mikroorganizmów, zwłaszcza grzybów pleśniowych (w ramach działania M16 Współpraca w przedmiocie opracowania innowacji objętego PROW 2014-2020, finansowanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) ma charakter badawczo-rozwojowy i jest realizowana przy zaangażowaniu jednostki naukowej Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (WNŚiP UJK), co pozwala na testowanie rozwiązań i potwierdzenie wiarygodności uzyskanych rezultatów operacji.

Więcej informacji na stronie projektu kliknij .