banner Instytutu Biologii
zdrowe nasiona

Proekologiczne rozwiązania poprawiające jakość przechowywanych nasion.

Zespół Naukowców z Instytutu Biologii oraz Instytutu Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zajmuje się opracowaniem alternatywnych, proekologicznych rozwiązań poprawiających jakość przechowywanych nasion zbóż w ramach realizacji działania M16 Współpraca w przedmiocie opracowania i wdrożenia innowacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Badania mają charakter aplikacyjny, pozwalający na opracowanie skutecznej metody podnoszącej wartość przechowalniczą nasion zbóż. Uzyskane wsparcie dotyczy tworzenia i funkcjonowania grup operacyjnych na rzecz innowacji (EPI) oraz realizacji przez te grupy projektów, których przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie innowacji. W ramach realizacji projektu zawarto umowę Konsorcjum za pośrednictwem
Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.


zdrowe nasiona
 zdrowe nasiona

Skip to content