banner Instytutu Biologii
projekt zdrowe ziarna

Zdrowe ziarna

Pracownicy Instytutu Biologii dr Magdalena Trojak, dr Ernest Skowron oraz dr Grzegorz Czerwonka w ramach realizacji projektu M16 Współpraca w przedmiocie opracowania i wdrożenia innowacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – operacja DDD.6509.00044.2022.13 „Zdrowe ziarna” uczestniczyli w pobieraniu próbek nasion Avena sativa L., Triticum aestivum L. oraz Lupinus angustifolius L. z partii statycznych luzem zgodnie z Normą PN-EN ISO 24333, ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (WE) nr 152/2009 i ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 401/2006.

Kierownikiem projektu jest dr hab. Joanna Czerwik-Marcinkowska, prof. UJK. Naukowcy opracowują skuteczną i innowacyjną metodę przechowalnictwa nasion.


zdrowe ziarna
 zdrowe ziarna zdrowe ziarna zdrowe ziarna zdrowe ziarna zdrowe ziarna zdrowe ziarna zdrowe ziarna zdrowe ziarna zdrowe ziarna