banner Instytutu Biologii
logo Nocy Biologów

Noc Biologów – projekt

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | projekt


logo Nocy BiologówMEIN

Projekt NOC BIOLOGÓW realizowany w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach uzyskał po raz drugi dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji i Nauki na lata 2021-2023. Projekt stanowi zadanie finansowane na podstawie umowy SONP/SP/514180/2021  z dn. 31.12.2021 r. ze środków Ministra Edukacji i Nauki przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

CO ROBIMY – czyli opis projektu

Noc Biologów to wspólne przedsięwzięcie wydziałów biologicznych i przyrodniczych polskich uniwersytetów i szkół wyższych promujących wiedzę biologiczną w popularnonaukowej formie. Noc Biologów ma na celu upowszechnienie i przekazywanie wiedzy przyrodniczej oraz wyników, prowadzonych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, badań naukowych na różnych poziomach – od podstawowych wiadomości przyrodniczych do zagadnień problematycznych, nurtujących współczesną biologię i biotechnologię.

Celem projektu jest przedstawienie podstawowych, ale ważnych zagadnień, poszerzających wiedzę społeczeństwa na temat funkcjonowania świata przyrodniczego (m.in. problemy biogospodarki, biotechnologii, zdrowia ludzkiego czy ochrony przyrody) jak i zagadnień budzących wiele kontrowersji (m.in. organizmy modyfikowane genetycznie – GMO, energetyka odnawialna z wykorzystaniem biomasy, transplantacje, rozwój zrównoważony).

Poprzez „Noc Biologów” chcemy wzbudzić ciekawość oraz chęci do poznawania i rozumienia świata przyrodniczego, szczególnie u dzieci i młodzieży szkolnej w celu kształtowania poglądów, pozwalających na zrozumienie prawidłowości funkcjonowania przyrody oraz na niedestrukcyjne obcowanie ze światem żywym (biologicznym). Celem cyklicznie pojawiającego się wydarzenia i projektów towarzyszących jest także integracja różnych grup społecznych i lokalnego środowiska naukowego oraz popularyzowanie korzyści płynących ze współpracy pomiędzy różnymi placówkami, instytucjami i ośrodkami samorządowymi w ramach realizowania wspólnych ogólnopolskich projektów.

Okres realizacji projektu: 01.10.2021 – 30.09.2023.
Wartość dofinansowania ze środków MNISW: 166 772,00 zł.

LUDZIE PROJEKTU
Najważniejszym elementem udanego projektu są ludzie z pasją, energią i zaangażowaniem. W przygotowaniu „Nocy Biologów” biorą udział nie tylko pracownicy, doktoranci i studenci Instytutu Biologii ale także Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UJK oraz entuzjaści szeroko rozumianej biologii.

Koordynator projektu:
dr Ewa Kosowska
Instytut Biologii, Zakład Biologii Medycznej, ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce, pok. 216A,
e-mail: ewa.kosowska@ujk.edu.pl, tel. 41/349-63-62

Koordynacja organizacyjna projektu:
mgr Paweł Frejowski
Instytut Biologii, Zakład Biologii Środowiska, ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce, pok. 329
e-mail pawel.frejowski@ujk.edu.pl, tel. 41/349-63-55

Koordynacja administracyjna projektu:
mgr Katarzyna Markowska,
Dziekanat WNŚiP, ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce, pok. 101D
e-mail: katarzyna.markowska@ujk.edu.pl, tel. 41/349-70-49logo Nocy BiologówMNiSW

Jesteśmy dumni, że projekt NOC BIOLOGÓW realizowany na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2017-2018 i stanowi zadanie finansowane na podstawie decyzji 852/P-DUN/2017 z dn. 31.05.2017 r. ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

CO ROBIMY – czyli opis projektu

Noc Biologów to ogólnopolska akcja, której głównym celem jest popularyzowanie nauk biologicznych i kierunków przyrodniczych. Upowszechnia i przekazuje wiedzę przyrodniczą oraz wyniki badań naukowych, prowadzonych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, na różnych poziomach – od podstawowych wiadomości przyrodniczych do problemów nurtujących współczesną biologię i biotechnologię.

Celem projektu jest także zwrócenie uwagi na usługi ekosystemowe oraz różne formy terapii z zastosowaniem metod biologicznych i wykorzystanie wyników nauki w gospodarce. Jednym z niezmiennych celów „Nocy Biologów” jest również zaszczepienie przekonania o kluczowej roli nauk przyrodniczych w egzystencji populacji ludzkiej na Ziemi.

Poprzez „Noc Biologów” chcemy wzbudzić ciekawość oraz chęci do poznawania i rozumienia świata przyrodniczego, szczególnie u dzieci i młodzieży szkolnej w celu kształtowania poglądów, pozwalających na zrozumienie prawidłowości funkcjonowania przyrody oraz na niedestrukcyjne obcowanie ze światem żywym (biologicznym). Celem cyklicznie pojawiającego się wydarzenia i projektów towarzyszących jest także integracja różnych grup społecznych i lokalnego środowiska naukowego oraz popularyzowanie korzyści płynących ze współpracy pomiędzy różnymi placówkami, instytucjami i ośrodkami samorządowymi w ramach realizowania wspólnych ogólnopolskich projektów.

Okres realizacji projektu: 02.01.2017 – 31.03.2018.
Wartość dofinansowania ze środków MNISW: 134 tys. zł / rocznie.

LUDZIE PROJEKTU
Najważniejszym elementem udanego projektu są ludzie z pasją, energią i zaangażowaniem. W przygotowaniu „Nocy Biologów” biorą udział nie tylko pracownicy, doktoranci i studenci Instytutu Biologii ale także Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UJK oraz entuzjaści szeroko rozumianej biologii.

Koordynator projektu:
dr hab. Joanna Czerwik-Marcinkowska prof. UJK
Wicedyrektor ds. dydaktycznych Instytutu Biologii, Zakład Botaniki, ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce pok. 227,
e-mail: joanna.czerwik-marcinkowska@ujk.edu.pl, tel. 41/349-63-44

Koordynacja organizacyjna projektu:
Instytut Biologii, Zakład Zoologii i Dydaktyki Biologii, mgr Paweł Frejowski, pok. 329
e-mail pawel.frejowski@ujk.edu.pl, tel. 41/349-63-55

Koordynacja administracyjna projektu:
Dział Innowacji i Transferu Technologii, mgr Anna Depczyńska, e-mail: anna.depczynska@ujk.edu.pl, tel. 41/349-73-34Noc Biologów