banner Instytutu Biologii

Wysokopunktowana publikacja dr Anny Łubek

W pracy zidentyfikowane zostały główne mechanizmy ekologiczne kształtujące różnorodność porostów w lesie o charakterze pierwotnym. W zbiorowiskach grądowym i łęgowym skład gatunkowy porostów kształtowany jest przez partycjonowanie niszowe (ang. niche partitioning), co związane jest z największą różnorodnością funkcjonalną porostów, stwierdzoną głównie na jesionach i grabach. W zbiorowiskach borowych głównym mechanizmem kształtującym różnorodność porostów jest filtrowanie […]

Czytaj więcej

Wyróżnienie dla prof. M. Arabskiego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powołał 1 października 2020 roku Zespół doradczy do spraw szkół doktorskich. W jego skład weszło siedem osób. Na czele nowego gremium stanął prof. Ryszard Naskręcki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Miło nam poinformować, że w zespole znalazł się nasz instytutowy kolega dr hab. Michał Arabski prof. UJK. Zespół będzie realizować […]

Czytaj więcej

Horyzont 2020

Horyzont 2020 – międzynarodowy projekt naukowy mający poprawić skuteczność leczenia napromienianiem i zminimalizować jago uboczne skutki. Czytaj więcej…

Czytaj więcej

Zespół doradczy do spraw infrastruktury badawczej

Nasza koleżanka dr hab. Jolanta Bąk-Badowska, prof. UJK została członkiem Zespołu doradczego do spraw infrastruktury badawczej, działającego przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego, na okres od dnia 4 lutego 2019 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. Pani Profesor Gratulujemy! Czytaj więcej …

Czytaj więcej