banner Instytutu Biologii
Zakład Biologii Środowiska

Zakład Biologii Środowiska – doktoranci


logo logoDoktoranci

mgr Adamczyk Kalina
ORCID
Promotor: dr hab. Małgorzata Jankowska-Błaszczuk, prof. UJK
Tematyka: Wielkość, trwałość i kompozycja gatunkowa glebowych banków nasion lasów grądowych Ponidzia. Wpływ warunków glebowych i form ochrony lasu na skład gatunkowy i trwałość banków nasion fitocenoz leśnych ciepłolubnych grądów.
Metody badawcze:
Badania terenowe: ocena struktury i kompozycji gatunkowej runa lasu, przez określenie frekwencji i pokrycia gatunków runa. Pobieranie próbek glebowych w miejscach o zróżnicowanych warunkach świetlnych i glebowych.
Badania laboratoryjno-szklarniowe: szczegółowe oznaczanie gatunków wątpliwych roślin runa lasu, obserwacje wschodów siewek w szklarni z pobranych w lesie prób glebowych. Identyfikacja siewek. Utworzenie baz danych dotyczących występowania gatunków w banku nasion i runie. Analizy statystyczne zebranych danych.

mgr Zubek Karol
ORCID | RG
Promotor: dr hab. Andrzej Borkowski, prof. UJK
Tematyka: Ekologia i modelowanie liczebności populacji cetyńca większego Tomicus piniperda L. na obszarach chronionych.

Prace terenowe: Wytypowanie drzewostanów do badań spełniających założone kryteria z wykorzystaniem programu Quantum GIS. Wyznaczenie powierzchni badawczych oraz drzew próbnych przeznaczonych (1) do prognozowania liczebności populacji cetyńców na podstawie pędów uszkodzonych przez chrząszcze i opadłych na ziemię (cetyna) oraz (2) na pułapki naturalne przeznaczone dla korników. Ścięcie drzew próbnych przeznaczonych na pułapki naturalne. Podział pni pułapek na sekcje 1 metrowe oraz obejmujące po 2,5% pnia pułapki (40 równych odcinków na jednym pniu). Pomiar grubości kory, średnicy pni oraz analizy entomologiczne w wyznaczonych sekcjach pułapek. Zbiór cetyny z poletek badawczych.

Badania laboratoryjne: Analizy ilościowe i jakościowe zebranej cetyny. Utworzenie bazy danych oraz analizy statystyczne.