banner Instytutu Biologii
Zakład Biologii Środowiska

Zakład Biologii Środowiska – kontakt


Kontakt

Zakładu Biologii Środowiskowej
Instytut Biologii
Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Uniwersytecka 7, 25-406 Kielce
tel. 041 349 63 44
e-mail: joanna.czerwik-marcinkowska@ujk.edu.pl

Dane do faktury
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
NIP: 657-02-34-850