banner Instytutu Biologii
Zakład Biologii Środowiska

Zakład Biologii Środowiska – dydaktyka


Kierunki studiów

BIOLOGIA |BIOTECHNOLOGIA | FIZYKA TECHNICZNA | KOSMETOLOGIA | OCHRONA ŚRODOWISKA | ROLNICTWO EKOLOGICZNE |

BIOLOGIA

Przedmiot Opis Prowadzący Wsparcie techniczne
Antropopresja a ochrona środowiska II stopnia stacjonarne BMzED W
L
prof. dr hab. Stanisław Kłosowski
Biogeografia II stopnia stacjonarne BO W
L
dr hab. inż. prof. UJK Rafał Podlaski
Biologia grup owadów II stopnia stacjonarne BO W
L
dr hab. prof. UJK Jolanta Bąk-Badowska mgr Paweł Frejowski
Biologia rozwoju I stopnia stacjonarne BO W
L
dr hab. Joanna Ślusarczyk
Biomonitoring II stopnia stacjonarne BO W
L
dr hab. Joanna Ślusarczyk
Bioróżnorodność I stopnia inż. RE W dr hab. prof. UJK Stanisław Huruk mgr Paweł Frejowski
Botanika ogólna z anatomią roślin I stopnia stacjonarne W
L
dr Anna Łubek mgr Małgorzata Szyszka
Botanika systematyczna I stopień stacjonarne BMzED W
L
dr hab. prof. UJK Małgorzata Jankowska-Błaszczuk
prof. dr hab. Renata Piwowarczyk
dr Anna Łubek
mgr Małgorzata Szyszka
Ekofizjologia I stopień stacjonarne W
K
dr hab. prof. UJK Waldemar Celary
dr Ernest Skowron
mgr Joanna Posłowska
Ekologia ewolucyjna i behawioralna II stopień stacjonarne BO W
L
dr hab. prof. UJK Waldemar Celary mgr Joanna Posłowska
Ekologia molekularna I stopnia stacjonarne BMzED W
L
dr hab. Joanna Ślusarczyk
Ekologia ogólna I stopień stacjonarne W
L
dr hab. prof. UJK Waldemar Celary
dr hab. prof. UJK Andrzej Borkowski
mgr Joanna Posłowska
Ekologia roślin II stopnia stacjonarne BO W
L
dr hab. prof. UJK Małgorzata Jankowska-Błaszczuk mgr Małgorzata Szyszka
Ekologia zwierząt II stopnia stacjonarne BO W
L
dr hab. prof. UJK Waldemar Celary
dr hab. prof. UJK Andrzej Borkowski
mgr Joanna Posłowska
Entomologia I stopnia inż. RE W
Ć
dr Ernest Skowron mgr Joanna Posłowska
Entomologia użytkowa I stopnia stacjonarne BO W
L
dr hab. prof. UJK Jolanta Bąk-Badowska mgr Paweł Frejowski
Ewolucjonizm I stopnia stacjonarne BO W
L
prof. dr hab. Stanisław Kłosowski
dr Monika Podgórska
Fauna Polski II stopnia stacjonarne BO W
L
dr Joanna Matuska-Łyżwa mgr Paweł Frejowski
Fizjologia roślin I stopnia stacjonarne BO W
L
dr Maciej Kocurek
Fykologia z ochroną wód II stopnia stacjonarne BO W
L
dr hab. prof. UJK Joanna Czerwik-Marcinkowska mgr Małgorzata Szyszka
Genetyka człowieka II stopnia stacjonarne BMzED L dr Ernest Skowron mgr Joanna Posłowska
Glony i porosty w bioindykacji środowiska II stopnia stacjonarne BO W
L
dr hab. prof. UJK Joanna Czerwik-Marcinkowska mgr Małgorzata Szyszka
Herbologia I stopnia inż. RE W
L
dr hab. prof. UJK Waldemar Celary mgr Joanna Posłowska
Hydrobiologia II stopnia stacjonarne BO W
L
dr hab. prof. UJK Joanna Czerwik-Marcinkowska mgr Małgorzata Szyszka
Metody terenowych badań przyrodniczych II stopnia stacjonarne BMzED L dr Ernest Skowron mgr Joanna Posłowska
Mikologia I stopnia stacjonarne W
L
dr hab. prof. UJK Janusz Łuszczyński mgr Małgorzata Szyszka
Mikologia stosowana I stopnia inż. RE W
L
dr hab. prof. UJK Janusz Łuszczyński mgr Małgorzata Szyszka
Mikologia w medycynie I stopnia stacjonarne W
L
dr hab. prof. UJK Janusz Łuszczyński mgr Małgorzata Szyszka
Obszary chronione II stopnia stacjonarne BO W
L
dr hab. inż. prof. UJK Rafał Podlaski
Ochrona przyrody I stopnia inżynierskie BO W
L
dr hab. inż. prof. UJK Rafał Podlaski
Ochrona środowiska I stopnia inż. RE L dr Ernest Skowron mgr Joanna Posłowska
Owady w biomonitoringu II stopnia stacjonarne BO W
L
dr hab. prof. UJK Stanisław Huruk mgr Paweł Frejowski
Paleobiologia II stopnia stacjonarne BO W
L
dr hab. prof. UJK Jolanta Bąk-Badowska mgr Paweł Frejowski
Parazytologia II stopnia stacjonarne BO W
L
dr Joanna Matuska-Łyżwa mgr Paweł Frejowski
Pochodzenie roślin uprawnych I stopnia stacjonarne W
L
prof. dr hab. Renata Piwowarczyk
dr Anna Łubek
mgr Małgorzata Szyszka
Podstawy embriologii i biologii rozwoju II stopnia stacjonarne BMzED W
L
dr hab. Joanna Ślusarczyk
Podstawy fitosocjologii II stopnia stacjonarne BMzED W
L
dr hab. prof. UJK Janusz Łuszczyński mgr Małgorzata Szyszka
Protozoologia I stopnia stacjonarne W
L
dr hab. prof. UJK Jolanta Bąk-Badowska mgr Paweł Frejowski
Statystyka w biologii I stopnia stacjonarne BMzED W
L
dr hab. prof. UJK Andrzej Borkowski mgr Joanna Posłowska
Stresy roślinne I stopnia inż. RE W
L
dr Maciej Kocurek
Szata roślinna Polski II stopnia stacjonarne BO W
L
prof. dr hab. Renata Piwowarczyk mgr Małgorzata Szyszka
Techniki informacyjno-komunikacyjne I stopnia stacjonarne L mgr Paweł Frejowski mgr Paweł Frejowski
Techniki rekonstrukcji filogenezy II stopnia stacjonarne BO W
L
dr Ernest Skowron mgr Joanna Posłowska
Toksykologia środowiska I stopnia stacjonarne W
L
I stopnia stacjonarne
Toksykologia środowiska I stopnia inż. RE W
L
dr hab. Joanna Ślusarczyk
Zajęcia terenowe z botaniki I stopień stacjonarne L prof. dr hab. Renata Piwowarczyk
dr Karolina Ruraż
dr Anna Łubek
mgr Małgorzata Szyszka
Zajęcia terenowe z botaniki I stopień stacjonarne L prof. dr hab. Renata Piwowarczyk
dr Anna Łubek
mgr Małgorzata Szyszka
Zajęcia terenowe z ekologii I stopień stacjonarne BMzED L dr hab. prof. UJK Waldemar Celary
dr hab. prof. UJK Andrzej Borkowski
mgr Joanna Posłowska
Zajęcia terenowe z ekologii ewolucyjnej i behawioralnej II stopień stacjonarne BO L dr hab. prof. UJK Waldemar Celary
dr hab. prof. UJK Andrzej Borkowski
mgr Joanna Posłowska
Zajęcia terenowe z ekologii I stopień stacjonarne L dr hab. prof. UJK Waldemar Celary
dr hab. prof. UJK Andrzej Borkowski
mgr Joanna Posłowska
Zajęcia terenowe z ochrony przyrody I stopień stacjonarne BO L dr hab. inż. prof. UJK Rafał Podlaski
Zajęcia terenowe z zoologii I stopień stacjonarne BMzED L dr Joanna Matuska-Łyżwa mgr Paweł Frejowski
Zajęcia terenowe z zoologii I stopień stacjonarne L dr Joanna Matuska-Łyżwa
dr hab. prof. UJK Stanisław Huruk
mgr Paweł Frejowski
Zasoby przyrody i ich ochrona I stopień stacjonarne W
L
dr hab. prof. UJK Małgorzata Jankowska-Błaszczuk mgr Małgorzata Szyszka
Zoologia systematyczna bezkręgowców I stopień stacjonarne W
L
dr hab. prof. UJK Stanisław Huruk
dr Joanna Matuska-Łyżwa
mgr Paweł Frejowski
Zoologia systematyczna kręgowców I stopień stacjonarne BMzED W
L
dr hab. prof. UJK Stanisław Huruk
dr Joanna Matuska-Łyżwa
mgr Paweł Frejowski

 

BIOTECHNOLOGIA

Przedmiot Opis Prowadzący Wsparcie techniczne
Biomasa i biopaliwa I stopnia stacjonarne W
L
dr Karolina Ruraż ——
Ekologia molekularna II stopnia stacjonarne W
L
dr hab. Joanna Ślusarczyk ——

 

FIZYKA TECHNICZNA

Przedmiot Opis Prowadzący Wsparcie techniczne
Biofizyka molekularna II stopień stacjonarne W
L
dr Karolina Ruraż ——

 

KOSMETOLOGIA

Przedmiot Opis Prowadzący Wsparcie techniczne
Antyoksydanty w kosmetologii II stopień stacjonarne W dr hab. prof. UJK Joanna Czerwik-Marcinkowska ——
Kosmetyki naturalne i certyfikacja ekologiczna I stopień stacjonarne W
Ć
dr Karolina Ruraż ——
Podstawy biologii I stopień stacjonarne i niestacjonarne W dr Karolina Ruraż ——

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

Przedmiot Opis Prowadzący Wsparcie techniczne
Botanika I stopnia stacjonarne W
L
dr Monika Podgórska ——
Ekologia I stopnia stacjonarne L dr Monika Podgórska ——
Funkcjonowanie systemów przyrodniczych I stopnia stacjonarne Ć dr Monika Podgórska ——
Genetyka i inżynieria genetyczna I stopnia stacjonarne L dr Ernest Skowron ——
Mechanizmy ewolucji I stopnia stacjonarne W
K
dr Monika Podgórska ——
Migracje zanieczyszczeń w środowisku II stopnia stacjonarne W
K
dr Ernest Skowron ——
Ochrona przyrody I stopnia stacjonarne W
Ć
dr Monika Podgórska ——
Oczyszczanie wód I stopnia stacjonarne W
K
prof. dr hab. Stanisław Kłosowski ——
Podstawy biologii I stopnia stacjonarne W dr Monika Podgórska ——
Rekultywacja wód I stopnia stacjonarne W
K
prof. dr hab. Stanisław Kłosowski ——
Zoologia I stopnia stacjonarne W
L
prof. dr hab. Stanisław Kłosowski ——

 

ROLNICTWO EKOLOGICZNE

Przedmiot Opis Prowadzący Wsparcie techniczne
—— —— W
L
—— ——