banner Instytutu Biologii
Zakład Biologii Środowiska

Zakład Biologii Środowiska – projekty


Projekty międzynarodowe
National Geographic Grant, (Global Exploration Fund, Northern Europe Grant), nr. GEFNE192-16 (2017), Fascinating parasitic plants – Orobanchaceae in the Caucasus (Western Asia) – phytogeography, taxonomy, host range, and evolution. Kierownik projektu: dr hab. Renata Piwowarczyk, prof. UJK.

2014-2017 Grant Polsko-Norweski (KlimaVeg), nr DZP/POL-NOR/1892/2013 “The impact of climate change on species ranges and composition of plant communities in temperate, boreal and alpine regions”, kierownik merytoryczny zadania z ramienia UJK – dr Anna Łubek

Projekty krajowe

NCN Miniatura 5 (NCMI.RN.21.005) 2021-2022 „Znamiona słupka holopasożytniczych Orobanchaceae – kwiatowe wyspy siedliskowe o unikalnym profilu mikrobiologicznym”. Kierownik projektu (Project manager): dr Karolina Ruraż.

Projekt specjalny UJK (SUPS.RN.21.043) 2021. Wydanie monografii w Wydawnictwie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Kierownik projektu (Project manager): dr Karolina Ruraż.

Projekt badawczy UJK (SUPB.RN.21.244) 2021. Relacje i interakcje fitochemiczno-mikrobiologiczne w układzie pasożyt-żywiciel-środowisko na przykładzie Orobanchaceae. Kierownik projektu (Project manager): prof. dr hab. Renata Piwowarczyk.

Grant N N304 275640 (2011-2014) – Ochrona różnorodności biologicznej ekstremalnych siedlisk jaskiniowych Ojcowskiego Parku Narodowego – kierownik dr Joanna Czerwik-Marcinkowska

Grant KBN/NCN, nr. NN303551939 (2010-2013), Rewizja taksonomiczna oraz problemy fitogeograficzne i ekologiczne gatunków z rodzaju Orobanche (Orobanchaceae) w Polsce. Kierownik projektu: dr hab. Renata Piwowarczyk, prof. UJK.

Grant KBN, nr. NN3033577733 (2007-2009), Problemy rozmieszczenia i weryfikacja żywicieli gatunków z rodzaju Orobanche (Orobanchaceae) na Wyżynie Małopolskiej i Lubelskiej. Kierownik projektu: dr Renata Piwowarczyk

Grant KBN, nr: PB4478/PO4/2003/24 (2003-2005), Flora i fitogeografia wschodniej części Przedgórza Iłżeckiego. Wykonawca: mgr Renata Piwowarczyk.

NCN OPUS nr 2016/21/B/NZ9/02749 Analiza ilościowa dynamiki lasu: symulacje rozkładów grubości drzew w wybranych środkowoeuropejskich i północnoamerykańskich lasach mieszanych, kierownik projektu – dr hab. inż. Rafał Podlaski, prof. UJK

2017-2018 MNiSW Noc Biologów nr 852/P-DUN/2017, kierownik – dr hab. Joanna Czerwik Marcinkowska, prof. UJK

miniGrant UJK (nr 666065) 2019. Mikromorfologia nasion Orobancheae Kaukazu. Kierownik projektu: dr Karolina Ruraż.

Badania Statutowe UJK, nr. 612525 (2018-2019). Weryfikacja taksonomiczna, fitogeografia oraz zakres żywicieli holopasożytniczych Orobanchaceae w Azji Zachodniej. Kierownik projektu: dr hab. Renata Piwowarczyk, prof. UJK.

Badania Statutowe UJK, nr. 612419 (2014-2017). Morfologia nasion gatunków Orobanche (Orobanchaceae) ze środkowej Europy oraz ich znaczenie w systematyce. Kierownik projektu: dr hab. Renata Piwowarczyk, prof. UJK.

Grant KBN/NCN, nr. NN303551939 (2010-2013). Rewizja taksonomiczna oraz problemy fitogeograficzne i ekologiczne gatunków z rodzaju Orobanche (Orobanchaceae) w Polsce. Kierownik projektu: dr hab. Renata Piwowarczyk.

MiniGrant Rektora UJK, nr SMGR.RN.20.206 (2020-2021). Ekologia występowania porostów i grzybów naporostowych w pierwotnych lasach Puszczy Białowieskiej. Kierownik projektu dr Anna Łubek.

MiniGrant Rektora UJK, nr 666053 (2019). Ekologia porostów i grzybów naporostowych pierwotnych lasów Puszczy Białowieskiej. Kierownik projektu dr Anna Łubek.

Grant KBN/NCN, Nr N N305 389438 (2010-2013). Wpływ dawnego górnictwa rud żelaza na przekształcenia flory i roślinności leśnej północnego przedpola Gór Świętokrzyskich. Kierownik projektu: dr Monika Podgórska.

Grant Rektora UJK, Nr 666004 (2019). Grant na wydanie monografii w wydawnictwie z wykazu MNiSW. Kierownik projektu: dr Monika Podgórska.

MiniGrant Rektora UJK, Nr 666054 (2019). Analiza składu florystycznego zbiorowisk roślinnych terenów dawnego górnictwa rud żelaza. Kierownik projektu: dr Monika Podgórska.