banner Instytutu Biologii
zakład mikrobiologii logo

Zakład Mikrobiologii – doktoranci


Doktoranci

mgr Petrosyan Kristine MSc (szkoła doktorska, 3 rok)
ORCID
Promotor: prof. zw. dr hab. Wiesław Kaca
Tematyka: My current research interests are focused on investigation of seed-associated beneficial bacterial populations in parasitic plants. The main aim of my project is understanding host-microbiome interaction. Especially, relationship between beneficial bacterial isolates with plant growth-promoting effects and plant response to abiotic stress. My PhD studies are based on agreement with Hasselset University, Belgium and UJK . PhD thesis will be defended in 2023.

mgr Norbert Lipka (szkoła doktorska, 2 rok)
ORCID
Promotor: prof. zw. dr hab. Wiesław Kaca
Tematyka: mgr Norbert Lipka w 2010 roku ukończył Politechnikę Radomską na kierunku Technologia Chemiczna na podstawie pracy magisterskiej „ Wpływ warunków reakcji na właściwości karboksymetylocelulozy”. Swoje zainteresowania rozwija pełniąc kierownicze funkcje w przedsiębiorstwach zajmujących się recyklingiem tkanin.

Planowany temat  doktoratu „Modyfikowana chemicznie celuloza – jej znacznie przemysłowe i cechy biologiczne” pozwoli na realizacje inter-dyscyplinarnego doktoratu z wykorzystaniem  metod chemicznych i mikrobiologicznych.

W ramach badań zmodyfikowane zostaną kompozyty tekstylne firmy Vive Innovation w wyniku czego powstaną nowe,   o podwyższonych właściwościach użytkowych. Elementami wzmacniającymi matrycę będą włókna celulozowe wybrane w wyniku prac eksperymentalnych. Zostaną zbadane parametry wytrzymałościowe nowych kompozytów celulozowo-tekstylnych. Biodegradacja kompozytów celulozowo-tekstylnych badaną  z wykorzystaniem modelowych bakterii i grzybów celulolitycznych oraz konsorcjów glebowych. Badania te winny pozwolić na ustalenie warunków w których nowy kompozyt kompozyt celulozowo-tekstylny nie będzie ulegał biodegradacji.