banner Instytutu Biologii
zakład mikrobiologii logo

Zakład Mikrobiologii – dydaktyka


Kierunki studiów

BIOLOGIA | BIOTECHNOLOGIA | KRYMINOLOGIA STOSOWANA | KOSMETOLOGIA | OCHRONA ŚRODOWISKA

BIOLOGIA

Przedmiot Opis Prowadzący Wsparcie techniczne
Mikrobiologia I stopnia stacjonarne W
L
dr Grzegorz Czerwona
mgr Katarzyna Durlik-Popińska
Ewolucjonizm I stopnia stacjonarne W prof. dr hab. Stanisław Kłosowski
Zoologia systematyczna kręgowców I stopnia stacjonarne L dr Joanna Matuska-Łyżwa
Zoologia systematyczna bezkręgowców I stopnia stacjonarne L dr Joanna Matuska-Łyżwa
Zajęcia terenowe z zoologii I stopnia stacjonarne L dr Joanna Matuska-Łyżwa
Mikrobiologia medyczna II stopnia stacjonarne W
L
dr Paulina Żarnowiec
mgr Katarzyna Durlik-Popińska
Wirusologia medyczna II stopnia stacjonarne W
L
dr Paulina Żarnowiec
mgr Katarzyna Durlik-Popińska
Antropopresja a ochrona środowiska II stopnia stacjonarne W
L
prof. dr hab. Stanisław Kłosowski
Biotechnologia w medycynie II stopnia stacjonarne W
L
dr Łukasz Lechowicz
Fauna Polski II stopnia stacjonarne W
L
dr Joanna Matuska-Łyżwa
Parazytologia II stopnia stacjonarne W
L
dr Joanna Matuska-Łyżwa

 

BIOTECHNOLOGIA

Przedmiot Opis Prowadzący Wsparcie techniczne
Inżynieria bioprocesowa I stopnia stacjonarne W
L
mgr Dawid Gmiter
Mikrobion człowieka – znaczenie w zdrowiu i chorobach I stopnia stacjonarne W
L
prof. dr hab. Wiesław Kaca
mgr Dawid Gmiter
Mikrobiologia ogólna I stopnia stacjonarne W
L
mgr Dawid Gmiter
Bioinformatyka I stopnia stacjonarne W
L
mgr Dawid Gmiter
Praktyczne zastosowanie biotechnologii medycznej I stopnia stacjonarne W
L
dr Łukasz Lechowicz
mgr Dawid Gmiter
Diagnostyka molekularna i kliniczna II stopnia stacjonarne W
L
dr Paulina Żarnowiec
mgr Katarzyna Durlik-Popińska
Podstawy techniki immunoezymatycznej w biotechnologii II stopnia stacjonarne W
L
prof. dr hab. Wiesław Kaca
mgr Katarzyna Durlik-Popińska
Mikrobiologia skóry i produktów kosmetycznych II stopnia stacjonarne W
L
dr Łukasz Lechowicz
mgr Katarzyna Durlik-Popińska
Mikrobiologia żywności II stopnia stacjonarne W
L
prof. dr hab. Wiesław Kaca
mgr Katarzyna Durlik-Popińska
Instrumentalne metody analiz genetycznych II stopnia stacjonarne W
L
mgr Dawid Gmiter
Znaczenie mikrobiomu człowieka w chorobach przewlekłych II stopnia stacjonarne W
L
prof. dr hab. Wiesław Kaca
mgr Dawid Gmiter
Mikrobiologiczne ogniwa paliwowe II stopnia stacjonarne W
L
dr Łukasz Lechowicz
Biotechnologia mikrobiologoczna II stopnia stacjonarne W
L
dr Łukasz Lechowicz

 

KRYMINOLOGIA STOSOWANA

Przedmiot Opis Prowadzący Wsparcie techniczne
Techniki molekulrne w kryminalistyce I stopnia stacjonarne L dr Paulina Żarnowiec

 

KOSMETOLOGIA

Przedmiot Opis Prowadzący Wsparcie techniczne
Biotechnologia w kosmetologii I stopnia stacjonarne praktyczne; niestacjonarne W
L
mgr Katarzyna Durlik-Popińska

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

Przedmiot Opis Prowadzący Wsparcie techniczne
Oczyszczanie wód I stopnia stacjonarne W
K
prof. dr hab. Stanisław Kłosowski
Rekultywacja wód I stopnia stacjonarne W
K
prof. dr hab. Stanisław Kłosowski
Zoologia I stopnia stacjonarne W
L
prof. dr hab. Stanisław Kłosowski
Mikrobiologia I stopnia niestacjonarne W
L
dr Łukasz Lechowicz
Biomonitoring środowisk lądowych i wodnych II stopnia stacjonarne W
L
prof. dr hab. Stanisław Kłosowski