banner Instytutu Biologii
zakład mikrobiologii logo

Zakład Mikrobiologii – pracownicy


Pracownicy

zdjęcie prof. W. Kacy
prof. zw. dr hab. Wiesław Kaca
kierownik Zakładu Mikrobiologii

Numer pokoju: 338
Numer telefonu: 41 349 6308
e-mail: wieslaw.kaca@ujk.edu.pl
Konsultacje: czwartek: 12:00-14:00

ORCID | SCOPUS | PUBLONS | RG

Zainteresowania naukowe: Immunochemia i aktywność biologiczna endotoksyn bakterii Gram-ujemnych; mimikra molekularna w chorobach przewlekłych.

Inne aktywności:
Członek Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego (2016-2020).
Ekspert Narodowego Centrum Badań I Rozwoju (NCBiR) (2018- obecnie ).
Recenzent projektów dla Holenderskiej Organizacji Badań i Rozwoju.(2020).
Członek zespołu sterującego w projekcie EU COST CA 18103: Nowe, innowacyjne horyzonty badania glikanów – syntezy i nowe cele biologiczne (2019 – 2022).
Ekspert Zespołu ds. Oceny Programu „Doktorat wdrożeniowy”, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2017- obecnie).
Członek zespołu ds. Nagród Nauczycieli Akademickich, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Wiceprzewodniczący Kieleckiego Oddział Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów (2016-2020).


prof. zw. dr hab. Łukasz Drewniak

Numer pokoju: D6
Numer telefonu: 41 349 6123
e-mail: lukasz.drewniak@ujk.edu.pl
Konsultacje: ….

ORCID | SCOPUS | PUBLONS | RG

Zainteresowania naukowe: ….
Inne aktywności:


dr hab. Grzegorz Czerwonka
adiunkt

Numer pokoju: D07
Numer telefonu: 41 349 6120
e-mail: grzegorz.czerwonka@ujk.edu.pl
Konsultacje: środa: 08:45-10:45

ORCID | SCOPUS | PUBLONS | RG

Zainteresowania naukowe: Znaczenie potencjału elektrokinetycznego oraz hydrofobowości powierzchni komórki w adhezji i tworzeniu biofilmu przez bakterie Gram-ujemne.

Inne aktywności:
Członek Kieleckiego Oddział Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów


dr Łukasz Lechowicz
adiunkt

Numer pokoju: D6
Numer telefonu: 41 349 6121
e-mail: lukasz.lechowicz@ujk.edu.pl
Konsultacje: wtorek: 10:00-10:45, środa: 09:00-10:15

ORCID | SCOPUS | PUBLONS | RG

Zainteresowania naukowe: antybiotykooporność bakterii, spektroskopia IR, metody chemometryczne.

Inne aktywności:
Asystent ds. Systemów Zarządzania Jakością, Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania Jakością


dr inż. Joanna Matuska-Łyżwa
adiunkt

Numer pokoju: 331
Numer telefonu: 41 349 6353
e-mail: joanna.matuska-lyzwa@ujk.edu.pl
Konsultacje: poniedziałek, 10:30-12:30

ORCID | SCOPUS | PUBLONS | RG

Zainteresowania naukowe: biologia i ekologia nicieni entomopatogenicznych

Inne aktywności:
Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej


dr Paulina Żarnowiec
adiunkt

Numer pokoju: D07
Numer telefonu: 41 349 6120
e-mail: paulina.zarnowiec@ujk.edu.pl
Konsultacje: poniedziałek, 12:00-14:00

ORCID | SCOPUS | PUBLONS | RG

Zainteresowania naukowe: Metody spektroskopowe w badaniach biologicznych, mikrobiologia kliniczna, epidemiologia.


zdjęcie mgr. K. Durlik-Popińskiej
dr Katarzyna Durlik-Popińska
adiunkt

Numer pokoju: D7
Numer telefonu: 41 349 6122
e-mail: katarzyna.durlik@ujk.edu.pl
Konsultacje: wtorek, 11:00-13:00

ORCID | SCOPUS | PUBLONS | RG

Zainteresowania naukowe: Zainteresowania badawcze dotyczą swoistej odpowiedzi immunologicznej na lipopolisacharydy Proteus mirabilis i innych gatunków bakterii Gram-ujemnych wśród pacjentów chorób reumatycznych (w szczególności reumatoidalnego zapalenia stawów, RZS) oraz osób zdrowych.


dr Dawid Gmiter
adiunkt

Numer pokoju: D7
Numer telefonu: 41 349 6122
e-mail: dawid.gmiter@ujk.edu.pl
Konsultacje: środa, 10:00-12:00

ORCID | SCOPUS | PUBLONS | RG

Zainteresowania naukowe: Moje zainteresowania badawcze dotyczą głównie molekularnych podstaw zjawiska dyskryminacji krewniaczej oraz terytorializmu Proteus mirabilis. Celem prowadzonych przeze mnie badań jest ustalenie zróżnicowania genetycznego i fenotypowego szczepów P. mirabilis oraz określenie jak koresponduje one ze stopniem ich spokrewniania. Prowadzone przeze mnie badania dotyczą również interakcji P. mirabilis z innymi gatunkami bakteryjnymi. Do najważniejszych metod badawczych wykorzystywanych w mojej pracy zaliczyć można: metody izolacji DNA i RNA, metoda PCR oraz jej odmiany (w tym real-time PCR), metody bioinformatyczne – obejmujące analizę porównawczą genomów.

Inne aktywności:
Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Biotechnologów MIKROBY


mgr Norbert Lipka, MSc (szkoła doktorska)
norbertlipka@wp.pl


mgr Agnieszka Maćkowska
pracownik inżynieryjno-techniczny

Numer pokoju: 337
Numer telefonu: 41 349 6307
e-mail: agnieszka.mackowska@ujk.edu.pl