banner Instytutu Biologii
zakład mikrobiologii logo

Zakład Mikrobiologii – projekty


Projekty

Granty i projekty naukowe (od 2010 roku)

 • NCN Etiuda 2019. Dyskryminacja krewniacza i terytorializm szczepów Proteus mirabilis oraz ich zróżnicowanie genetyczne i fenotypowe. Kierownik projektu: mgr Dawid Gmiter.
 • NCN PRELUDIUM 2019. Kinetyka transkryptomu szczepów Proteus mirabilis w trakcie inicjacji wzrostu rozpezłego, ważnego czynnika wirulencji. Kierownik projektu: mgr Dawid Gmiter.
 • miniGrant 2019. Szybkie metody identyfikacji biomolekuł bakteryjnych. Kierownik projektu: prof. Wiesław Kaca.
 • NCN PRELUDIUM 2018. Swoistość i reaktywność krzyżowa przeciwciał anty-LPS Proteus mirabilis wyizolowanych z surowic pacjentów chorych na reumatoidalne zapalenie stawów. Kierownik projektu: mgr Katarzyna Durlik.
 • EU project COST CA18103. Innovation with Glycans: new frontiers from synthesis to new biological targets (2019-2022). prof. Wiesław Kaca.
 • Działalność statutowa nr 612 094. Ocena zdolności do wzrostu i produkcji pigmentów przez szczepy Pseudomonas aeruginosa w obecności szczepów Proteus mirabilis. Kierownik projektu: mgr Dawid Gmiter.
 • NCN MINIATURA 2017. Znaczenie zróżnicowania genetycznego klastrów genów ids i idr w terytorializmie i zdolności do konkurencji wewnątrzgatunkowej Proteus mirabilis. Kierownik projektu: dr Grzegorz Czerwonka.
 • NCN PRELUDIUM 2014/15/N/NZ6/025055. Właściwości fizyczne kompleksów przeciwciał z lipopolisacharydami form S i R szczepów Proteus mirabilis. Kierownik projektu: mgr Joanna Gleńska-Olender.
 • Projekt nr 03/NAB_1/UJK/2017. Bionanofiltr jako układ do podczyszczania zużytych wód siarczkowych, w zakresie analiz chemicznych i fizycznych, wykonania badań mikrobiologicznych, optymalizacji warunków funkcjonowania biofilmów. Zespół realizujący: dr hab. Anna Rabajczyk, prof. Wiesław Kaca, dr Paulina Żarnowiec.
 • NCN PRELUDIUM 2012/07/N/NZ7/01187. Zastosowanie ATR/FT-IR oraz sztucznych sieci neuronowych do wykrywania właściwości biochemicznych uropatogennych szczepów Escherichia coli. Kierownik projektu: dr Łukasz Lechowicz.
 • NCN PRELUDIUM 2012/07/N/NZ6/04118. Spektroskopia w podczerwieni jako metoda referencyjna do identyfikacji struktur powierzchniowych i różnicowania klonalnego szczepów Proteus sp. Kierownik projektu: dr Paulina Żarnowiec.
 • NCN SONATA 2011/03/D/NZ6/03316. Wykorzystanie syntetycznych mimetyków rejonu ruchomego ureaz bakteryjnych do oceny zróżnicowania przeciwciał anty-ureazowych u osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Kierownik projektu: dr Iwona Konieczna.
 • MNiSW nr. N N304 275540 2011-2013. Modyfikacja aktywności ureolitycznej i formowania biofilmów w środowisku przez szczepy Proteus mirabilis w obecności substancji sygnałowych. Kierownik projektu: prof. Wiesław Kaca.
 • MNiSW nr. N N304 044639 2010-2013. Nowy molekularny marker identyfikacji bakterii środowiskowych. Kierownik projektu: prof. Wiesław Kaca.
 • EU project COST BM1003. Microbial cell surface determinants of virulence as targets for new therapeutics in Cystic Fibrosis. Członek zarządu sterującego ze strony polskiej: prof. Wiesław Kaca.