banner Instytutu Biologii

Zakład Biologii Medycznej – projekty


Projekty w ramach współpracy międzynarodowej

HORIZON 2020 SINFONIA Radiation risk appraisal for detrimental effects from medical exposure during management of patients with lymphoma or brain tumour – dr hab. Halina Lisowska, prof. UJK

NCBiR Pol-Nor Green fuels and human health – toxicity of engine emissions from 1st and 2nd generation biodiesel fuels – prof. dr hab. Anna Lankoff

COST ACTION CA17140 Nano2Clinic Cancer Nanomedicine – from the bench to the bedside – dr Karol Ciepluch

COST ACTION CA18113 Understanding and exploiting the impacts of low pH on micro-organisms – dr hab. Michał Arabski, prof. UJK

COST ACTION BM1003 Microbial cell surface determinants of virulence as targets for new therapeutics in Cystic Fibrosis – dr hab. Michał Arabski, prof. UJK

Projekty krajowe

NCN MINIATURA Analiza procesów regulacji ekspresji genów w komórkach A549 oraz BEAS-2B poddanych działaniu koraliny w skojarzeniu z promieniowaniem jonizującym – dr Aneta Węgierek-Ciuk

MEiN POLSKA METROLOGIA Opracowanie podstaw metrologicznych pomiarów biomedycznych z wykorzystaniem wybranych metod ilościowego obrazowania fazowego – dr hab. Michał Arabski, prof. UJK

NCN SONATA Nanocząstki dendrytyczne jako czynnik wzmacniający właściwości przeciwbakteryjne endolizyn pochodzenia fagowego przeciwko bakteriom Gram-ujemnym. Ocena właściwości przeciwbakteryjnych – dr hab. Karol Ciepluch, prof. UJK

Program Stypendialny im. Mieczysława Bekker – dr Karol Ciepluch

NCN MINIATURA Zbadanie efektu dendronizacji na wybrane właściwości biologiczne i fizyko-chemiczne enzymu alfa-glukozydazy – dr Karol Ciepluch

NCN MINIATURA Ocena zmian w układzie lizosomalnym komórek raka szyjki macicy indukowanych działaniem reiny – dr Wojciech Trybus

NCN MINIATURA Ocena mechanizmu przeciwzapalnego działania azelastyny w warunkach in vitro i in vivo – dr Ewa Trybus

NCN OPUS Opracowanie i charakterystyka biokompozytów o właściwościach anty-wirulentnych i anty-bakteryjnych wobec biofilmu Pseudomonas aeruginosa – dr hab. Michał Arabski, prof. UJK

NCN OPUS Gasdermina jako potencjalny czynnik permeabilizujący zewnętrzną błonę komórkową Pseudomonas aeruginosa i wspomagający aktywność bakterjobójczą rekombinowanych endolizyn fagowych – dr hab. Michał Arabski, prof. UJK

NCN HARMONIA Fagi rozpoznające powierzchniowe wielocukry bakteryjne jako swoje receptory selekcjonują populację bakterii oporną na fagi, która jednocześnie staje się bardziej podatna na mechanizmy obronne układu immunologicznego – dr hab. Michał Arabski, prof. UJK

NCN OPUS Otrzymanie rekombinowanej depolimerazy egzopolisacharydu (EPS) kodowanej przez fagi Pseudomonas aeruginosa i określenie jej aktywności w degradacji biofilmu – dr hab. Michał Arabski, prof. UJK